Ako pristupujeme
k investíciám?

Pri investovaní sme vyberaví. Naša budúca investícia musí mať aspoň jeden z nasledujúcich atribútov.

Investujeme do:

 1. 01

  Výnimočnosti

  Výnimoční ľudia, výnimočná idea, výnimočný produkt, výnimočná reputácia. Výnimočnosť je pre nás silným magnetom.

 2. 02

  Partnerstva

  Hľadáme partnerov s ktorými zdieľame spoločnú víziu. Preferujeme zakladateľov alebo manažérov so silnou víziou a ambíciami.

 3. 03

  Zlepšovania

  Lákajú nás aj spoločnosti, ktoré nevyužívajú svoj potenciál naplno. Pomôžeme im to zmeniť.

Investičné kritéria

Keď zvažujeme investíciu,
do úvahy berieme niekoľko faktorov:

01

Štádium života
spoločnosti

Zameriavame sa na investície do spoločností, ktoré
sú v rastovej alebo dospelej fáze životného cyklu spoločnosti.

02

Regionálne hľadisko

Primárne sa hýbeme v priestore Slovenska a Česka odkiaľ naše spoločnosti expandujú ďalej za hranice.

03

Veľkosť spoločnosti

Pri vstupe do nového odvetvia hľadáme spoločnosti s EBITDA
1 mil. EUR a viac. Do odvetví, v ktorých už pôsobíme, začleňujeme spoločnosti aj s nižšou EBITDA.