Naše fondy

Sandberg Capital aktuálne investuje z fondu Sandberg Investment Fund II. Fond vznikol v januári 2021 s celkovým objemom viazaného kapitálu vo výške 130 miliónov eur.

Investičný fond Sandberg Investment Fund II

Sandberg Capital aktuálne investuje z fondu Sandberg Investment Fund II. Fond vznikol v januári 2021 s celkovým objemom viazaného kapitálu vo výške 130 miliónov eur. Sandberg Investment Fund II získal prostriedky od Európskeho investičného fondu, J&T FINANCE GROUP, Tatra banky, Slovenskej sporiteľne, diverzifikovanej skupiny slovenských investorov a investičného tímu Sandberg Capital.

Fond sa zameriava najmä na kapitálové investície do malých a stredných podnikov v regióne strednej a východnej Európy, so zameraním na Slovensko a Českú republiku. Fond investuje do spoločností s fungujúcim biznisom a preukázateľnou ziskovosťou. Typická veľkosť investície na jeden investičný projekt sa pohybuje od 5 do 15 miliónov eur.

Fond využíva podporu zo strany Európskej únie v rámci Kapitálového nástroja pre rast (Equity Facility for Growth) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1287/2013, ktorým sa založil Program pre konkurencieschopnosť firiem a malých a stredných podnikov (COSME) (2014 – 2020). Okrem toho fond benefituje aj z podpory Fondu fondov strednej Európy (Central Europe Fund of Funds), iniciatívy vytvorenej Európskym investičným fondom s podporou Európskej investičnej banky a Medzinárodnej investičnej banky spolu s vládami a národnými agentúrami Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Slovinska.

Viac informácií


Investičný fond Sandberg Investment Fund

Sandberg Investment Fund, prvý fond spravovaný investičným tímom Sandberg Capital, bol vytvorený v roku 2014. Fond investoval do spoločností v regióne strednej a východnej Európy. Fond je už mimo svojho aktívneho investičného obdobia a zvažuje iba dodatočné investície (add-ons) pre projekty, ktoré má vo svojom portfóliu.

Zo srdca Európy
do celého sveta

Kontaktovať