Dobrá spoločnosť
vzniká v školských
laviciach

Záleží nám na vzdelaní

Dlhodobo podporujeme neziskovú organizáciu Indícia a projekt Informatika s Emilom, ktorého otcom je Prof. Ivan Kalaš. Naše investorské srdce oslovil svojim inovatívnym prístupom a sofistikovanou aplikáciou, ktorá pomáha vyučovať informatiku trochu inak už na 180 školách. Ďakujeme!

Viac informácií

Zo srdca Európy
do celého sveta

Kontaktovať