Slovenský líder v outsourcingu IT špecialistov TITANS freelancers expanduje. Kupuje majoritný podiel v úspešnej českej spoločnosti BRIDGEWATER

02. 12. 2021

Partnerstvom spoločností vzniká na česko-slovenskom trhu významný hráč v oblasti outsourcingu IT špecialistov, ktorý spoločnými silami povedie expanziu do strednej a západnej Európy. Túto víziu si TITANS stanovil spoločne s novým investorom, slovenskou private equity spoločnosťou Sandberg Capital, s ktorou spolupracuje od apríla tohto roku.

Bratislava, 02.12.21 – Domáca najúspešnejšia spoločnosť poskytujúca kapacity IT špecialistov TITANS freelancers posilňuje svoju pozíciu v zahraničí. Spája sily s českou úspešnou IT outsourcing spoločnosťou BRIDGEWATER, ktorá sa orientuje prioritne na nábor IT odborníkov na svojom domácom trhu. Majoritný podiel v BRIDGEWATER kupuje TITANS od spoločnosti Topelex, ktorej väčšinový majiteľ Milan Procházka budoval BRIDGEWATER s Jakubom Konečným od samotného začiatku. Predaj jeho podielu je tak mimoriadne úspešným zavŕšením spoločného projektu. Zakladateľ Jakub Konečný zostáva aj naďalej v spoločnosti a bude riadiť českú entitu. Kumulovaná výška tržieb TITANS freelancers a BRIDGEWATER za rok 2021 bude viac ako 20 miliónov EUR.

Našou spoločnou víziou je vybudovať lídra v oblasti IT outsourcingu v regióne strednej Európy. Aktivity, postavenie a spôsob fungovania BRIDGEWATER nám do portfólia výborne zapadajú. Je to rýchlo rastúca a medzi klientami rešpektovaná firma, ktorá si za necelé štyri roky dokázala vybudovať pozíciu jednej z najstabilnejších IT outsourcing spoločností na českom trhu. Preto veríme, že naše partnerstvo s Jakubom, a celým BRIDGEWATER tímom, bude smerovať k upevneniu našej pozície a ďalšiemu želanému rastu,“ povedal Róbert Dusík, spoluzakladateľ TITANS freelancers.

Zároveň dodal, že nedostatok IT odborníkov brzdí podniky na slovenskom i českom trhu v rozvoji a dopyt po nich bude rásť v rozmedzí 10-20 percent každý rok.

„BRIDGEWATER bude náš strategický partner v Českej republike. Už od prvého stretnutia medzi nami zafungovala vzájomná chémia.  Zistili sme, že sa môžeme  jeden od druhého veľa naučiť, spoločne sa posunúť o level vyššie a budovať tak medzinárodný TITANS so širším globálnym dosahom. Od spolupráce očakávame prepojenie slovenského a českého trhu, čo prinesie viac možností a projektov IT špecialistom a na druhú stranu zákazníkom väčší výber IT špecialistov naprieč krajinami. Je to pre nás významný míľnik. Na vzájomnú spoluprácu sa už veľmi tešíme,“ povedal Marek Greško, druhý spoluzakladateľ TITANS freelancers.

Jakub Konečný založil spoločnosť BRIDGEWATER na konci roku 2017. Svoj model firma postavila na otvorenej firemnej kultúre, investícii do rozvoja a značnej znalosti IT trhu. Spoločnosť sa tak veľmi rýchlo stala preferovaným dodávateľom IT špecialistov nielen na českom trhu. Aktuálne zamestnáva 30 ľudí.

Nedostatok expertov s technickým vzdelaním je dlhodobý fenomén, ktorý len tak rýchlo nezmizne. Spoločnosti už dnes masívne investujú do rozvoja svojich technologických centier, vyvíjajú nové produkty a k tomu nutne potrebujú ľudskú silu v IT. Spojením BRIDGEWATER a TITANS vzniká medzinárodný hráč, ktorý tak môže klientom i kandidátom ponúknuť kompletný servis nie len v jednej krajine, ale čoskoro v  celej Európe. Máme tie najvyššie ambície,“ hodnotí Jakub Konečný, zakladateľ BRIDGEWATER.

TITANS disponujú databázou s vyše 11 tisíc IT špecialistami. V snahe akcelerovať rast k sebe líder trhu pribral v apríli tohto roka investora, slovenskú private equity spoločnosť Sandberg Capital, ktorá vo firme získala minoritný podiel. Práve expertíza BRIDGEWATER na českom IT trhu, know-how TITANS freelancers a nadnárodné skúsenosti Sandberg Capital s riadením IT firiem spolu dohromady vytvárajú výborné predpoklady na vybudovanie stabilného partnera pre firmy aj freelancerov naprieč okolitými krajinami.

Aktivity BRIDGEWATER sme mapovali už dlhodobo, pričom prvé stretnutia s majiteľmi spoločnosti prebehli ešte pred našim oficiálnym vstupom do TITANS. Pri plánovaní budúcej expanzie bol BRIDGEWATER prioritou číslo jeden. Obe spoločnosti majú podobnú kultúru a víziu, spoločne sme identifikovali množstvo synergií. Pevne verím, že po ich realizácii budeme schopní poskytovať ešte lepšie služby. Rokovania prebiehali veľmi konštruktívne a korektne,“ zhodnotil Matej Klenovský, investičný manažér Sandberg Capital.

Strany sa dohodli, že hodnota ani detaily transakcie nebudú zverejnené.

Zo srdca Európy
do celého sveta

Kontaktovať