Private Equity Analyst

Zamestnanec na pozícii Private Equity Analyst je v našej štruktúre zodpovedný primárne za vypracovanie skríningu trhu, vykonávanie analytickej práce v rámci nových investičných príležitostí a v procese Due diligence.
Zamestnanec sa takisto podieľa na vykonávaní analytickej práce a operatívnych zlepšeniach v portfóliových spoločnostiach pod vedením seniornejších kolegov.

Popis pracovnej pozície

Typ pracovného pomeru polovičný / plný (preferovaný)
Odmena stanovená individuálne na základe skúseností a odbornosti
Nástup možný ihneď

Kľúčové zodpovednosti a povinnosti

50% Skríning trhu

Vykonávanie interných rešeršov s cieľom vyhľadávať nové investičné príležitosti podľa potrieb investičných manažérov. Vypracovanie finančných analýz ohľadom konkrétnych spoločností a o odvetviach a krajinách podľa potrieb investičných manažérov. Vyhľadávanie nových investičných príležitostí v rámci segmentov v ktorých pôsobíme, resp. v úplne nových segmentoch.

Kľúčové zodpovednosti a povinnosti

20% Procesy Due diligence

Spolupodieľanie sa na analýze aktuálnych investičných príležitostí, na vykonávaní Due diligence procesu, zostavovaní reportov o potenciálnych príležitostiach a odvetviach. Príprava finančných modelov, valuácií, validácia investičných hypotéz a príprava materiálov pre investičného manažéra

Kľúčové zodpovednosti a povinnosti

30% Monitorovanie portfóliových spoločností

Sledovanie a vyhodnocovanie finančných výsledkov spoločností pod správou Sandberg Capital na mesačnej báze, porovnávanie výsledkov s budgetom, s minulým rokom a porovnanie  so spoločnosťami podobného typu v rámci holdingu. Zúčastňovanie sa meetingov s manažmentom spoločností.

Požadované kvalifikácie

 • Minimálne 2 roky skúsenosti vinvestičnom bankovníctve, inej investičnej firme alebo konzultačnej firme
 • Magisterský diplom vo financiách, alebo účtovníctve, technike, matematike, informatike, resp. inom príbuznom odvetví
 • Znalosti vo financiách a M&A
 • Plynulá Angličtina, znalosť ďalšieho jazyka výhodou
 • Zručnosti vPowerPointe avExceli
 • Organizačné schopnosti
 • Túžba vzdelávať sa aučiť novým veciam

Timeline

Ako ďalej?

 • V prvom kroku by sme radi videli aktuálne CV spolu s motivačným listom kandidáta
 • Kandidátom bude následne poslaná case study, v rámci ktorej bude požadovaným výstupom powerpointová prezentácia, ktorá bude obsahovať vykonanie finančnej analýzy spoločnosti, pripravenie finančného modelu (plánu) ako podkladu na stanovenie valuácie spoločnosti a celkového investičného odporúčania.
 • Finálny výber kandidátov bude prebiehať na osobnom stretnutí
 • Nástup možný ihneď
Odoslať CV a motivačný list

Chcete sa stať
analytikom
v Sandberg Capital?

Radi spolupracujeme s najlepšími, preto sa chceme uistiť, že ste ten pravý kandidát. Čaká vás online test a case study, ktorá preverí vašu schopnosť analyzovať spoločnosť a jej biznis model, finančné výkazy a schopnosť investične uvažovať. Napíšte nám svoju motiváciu, pripojte svoje CV a my sa s vami radi stretneme.