„Hlavným pozitívom vstupu Sandbergu do Daktely je určite jej rozvoj a expanzia,“ hovorí Richard Baar, CEO Daktely

11. 07. 2022

O spoločnosti Daktela sme sa prvýkrát dozvedeli, keď sme kúpili slovenského telekomunikačného operátora Benestra. Ako jednu zo služieb sme totiž predávali cloudové riešenie pre efektívnu komunikáciu so zákazníkmi, ktoré sa volalo Daktela. Vedeli sme, že ide o skvelý produkt, ale neuvedomili sme si, že ide o českú firmu. 

Keď sme sa o niekoľko rokov neskôr dopočuli, že Daktela hľadá investora a intenzívne sme sa o firmu začali zaujímať, vedeli sme, že ju chceme mať v portfóliu. Naviac, keď sme sa prvýkrát stretli s jej zakladateľmi Davidom Hájkom a Richardom Baarom, ľudsky sme si veľmi sadli. 

Do Daktely sme investovali v prvom polroku 2021. Za posledný rok sme spoločne s Davidom a Richardom započali viacero iniciatív, ktorých cieľom je pomôcť Daktele udržateľne rásť a expandovať do ďalších krajín.  

Je to už rok od vstupu Sandberg Capital do Daktely. Ako hodnotíte tento uplynulý rok?

Richard: Ako veľmi náročný. Daktela za ten čas expandovala do ďalších dvoch krajín, uzavrela stretegické partnerstvo pre vstup na západné trhy a výrazne posilnila manažérsku štruktúru vo firme. Mnohé činnosti, ktoré sme dovtedy robili len ja a David sa sprofesionalizovali pod našimi novými kolegami.

Investora ste hľadali dlhšiu dobu. Prečo ste sa následne rozhodli práve pre Sandberg Capital?

Richard: S Davidom sme hľadali primárne „parťáka“, ktorý nám pomôže v oblastiach, v ktorých sme sa ako bývalí technici predtým nepohybovali. Rast firmy do ďalších krajín, akvizičné príležitosti, zmeny štruktúr v rámci manažmentu spoločnosti – to všetko nám so Sandbergom skutočne rezonovalo. No a v neposlednom rade aj blízkosť jazyka – to je tiež obrovská výhoda.

V čom vidíte najväčšie pozitívum spojené so vstupom Sandbergu do firmy?

Richard: Určite v nadhľade na vedenie firmy a v jej ďalšom rozvoji a expanzii.

S akým cieľom ste k sebe priberali investora a darí sa vám tento cieľ napĺňať?

Richard: Ako som už hovoril, najdôležitejšie pre nás bolo nájsť investora, ktorý nám bude pomáhať pri mnohých rozhodovaniach pri expanzii do ďalších krajín a škálovaní firmy v rámci krajín, kde sa už nachádzame. To sa nám zatiaľ darí a verím, že aj v ďalších rokoch bude naša spolupráca plodná.

Kde by ste chceli mať Daktelu za 5-7 rokov?

Richard: V tom čase chceme byť jednotkou na poli CCaaS v CEE a známym hráčom v rámci západnej Európy. A zatiaľ k tomuto cieľu smerujeme. V rámci CEE už máme pobočky v 7 krajinách a vďaka pobočke v Anglicku a novému strategickému partnerstvu s NFONom dokážeme osloviť v podstate celú západnú Európu.

V Česku je Daktela jednoznačným lídrom vo svojej oblasti, po vytvorení strategického partnerstva s NFon ste expandovali do Európy, otvárate nové pobočky. Je pre Daktelu rozhodujúca medzinárodná expanzia, alebo tu existuje možnosť akvizície konkurentov na existujúcich trhoch?

Richard: Nebránime sa ani jednému smeru expanzie. Máme rozbehnutých už niekoľko akvizičných príležitostí v rôznych krajinách. Začali sme aj s priamym predajom v krajinách, kde síce zatiaľ nemáme lokálne pobočky, ale cítime tam potenciál biznisu. Súčasne analyzujeme ďalšie krajiny strednej Európy z hľadiska založenia lokálnej pobočky.

Zmenila sa firma interne po vstupe Sandbergu? Ak áno, ako?

Richard: Určite áno. Z pôvodnej plochej manažment štruktúry sa nám v priebehu jedného roka podarilo nastaviť novú manažment štruktúru na čele s predstavenstvom. Znamenalo to aj zopár ťažkých rozhodnutí. Veríme však, že súčasné nastavenie firmy je pripravené na ďalšiu expanziu – ako biznisovú, tak aj ľudskú.

Čo by ste odporučili majiteľom/manažérom firiem, ktorí len uvažujú o vstupe investora do firmy?

Richard: Že je správne takto uvažovať. V prvom rade je však potrebné potvrdiť si, že business potenciál Vašej firmy dáva zmysel, a potom si nájsť investora, ktorý Vám pomôže pri ďalšej expanzii už fungujúceho businessu. Druhý variant, teda že sa domnievam, že firma bude úspešná a nájdem investora, ktorý mi má túto domnienku potvrdiť síce môže byť rýchlejší, ale v mnohých prípadoch potom končí nie úplne príjemne pre obe strany.

Zo srdca Európy
do celého sveta

Kontaktovať