Private Equity Associate

Zamestnanec na pozícii Private Equity Associate je v našej štruktúre zodpovedný primárne za operatívne riadenie našich portfóliových spoločností, vyhľadávanie a vyhodnocovanie nových investičných príležitostí, vedenie procesu Due diligence, vykonávanie nových akvizícii a následné začlenenie nových akvizícii do portfólia.

Popis pracovnej pozície

Typ pracovného pomeru plný
Odmena stanovená individuálne na základe skúseností a odbornosti
Nástup možný ihneď

Kľúčové zodpovednosti a povinnosti

50% Operatívne riadenie portfóliových spoločností

Definovanie a implementovanie finančného a obchodného controllingu, KPIs a metrík špecifických pre dané odvetvie v portfóliových spoločnostiach. Zodpovednosť za controlling a následné reportovanie v rámci holdingu a investičným manažérom Sandbergu. Aktívna identifikácia operatívnych vylepšení v portfóliových firmách.

Kľúčové zodpovednosti a povinnosti

30% Riadenie procesov akvizície

Analýza prichádzajúcich investičných príležitostí, vykonávanie Due diligence procesu, zostavovanie reportov o potenciálnych príležitostiach a odvetviach. Príprava finančných modelov, valuácii, validácia investičných hypotéz a príprava materiálov pre zasadnutie investičnej komisie.

Kľúčové zodpovednosti a povinnosti

20% Vyhľadávanie nových príležitostí

Vypracovanie analýz o individuálnych firmách, odvetviach a krajinách podľa potrieb investičných manažérov a investičnej stratégie firmy. Vyhľadávanie nových investičných príležitostí v rámci segmentov v ktorých pôsobíme, resp. v úplne nových segmentoch. Výstupom práce by mali byť odporúčania na investičné príležitosti vo forme prezentácie investičnému výberu.

Požadované kvalifikácie

 • Minimálne 2 roky skúsenosti v investičnom bankovníctve, inej investičnej firme alebo konzultačnej firme
 • Magisterský diplom vo financiách, alebo účtovníctve, technike, matematike, informatike, resp. inom príbuznom odvetví
 • Znalosti vo financiách a M&A
 • Plynulá Angličtina, znalosť ďalšieho jazyka výhodou
 • Zručnosti v PowerPointe a v Exceli
 • Organizačné schopnosti
 • Túžba vzdelávať sa a učiť novým veciam

Timeline

Ako ďalej

 • V prvom kroku by sme radi videli aktuálne CV spolu s motivačným listom kandidáta.
 • Kandidátom bude následne poslaná case study, v rámci ktorej bude finálnym výstupom vykonanie finančnej analýzy spoločnosti, pripravenie finančného modelu (plánu) ako podkladu na stanovenie valuácie spoločnosti a celkového investičného odporúčania.
 • Finálny výber kandidátov bude prebiehať na osobnom stretnutí, kde bude kandidátovi prezentovaná aktuálna investičná príležitosť a od kandidáta budeme vyžadovať zhodnotenie príležitosti, stanovenie valuácie a odporúčanie či by Sandberg do investície mal vložiť kapitál našich investorov.
 • Nástup možný ihneď
Odoslať CV a motivačný list