Private Equity Associate (Hungarian & Slovak)

Private equity associate bude primárne zodpovedný/á za implementovanie operatívnych vylepšení súvisiacich s reportovaním a controllingom v portfóliových spoločnostiach a za vykonávanie analytickej práce súvisiacej s riadením dealflow. Pozícia sa bude sústrediť na prácu s vedením portfóliových firiem a investičnými manažérmi za účelom implementácie dashboardov, finančného controllingu a reportovacích štandardov, ktoré umožnia lepšie monitorovať firmy a budú viesť k operatívnym vylepšeniam. Časť tejto pozície bude venovaná riadeniu dealflow v rámci firmy. Hľadáme kandidátov/kandidátky so silnými kvantitatívnymi a analytickými schopnosťami, zručnosťou v modelovaní, so silnou dávkou sebamotivácie, plných energie a s dobrými komunikačnými a prezentačnými schopnosťami. Kandidáti/kandidátky musia mať taktiež silné akademické výsledky z uznávanej inštitúcie. Táto pozícia je určená pre tých, ktorí plynule ovládajú maďarský a slovenský jazyk a zahŕňa pravidelné pracovné cesty do Maďarska.

Popis pracovnej pozície

Typ pracovného pomeru plný
Odmena stanovená individuálne na základe skúseností a odbornosti
Nástup možný ihneď

Kľúčové zodpovednosti a povinnosti

80% Portfóliové operácie

Definovanie a implementovanie všeobecného finančného controllingu v portfóliových spoločnostiach. Zodpovednosť za controlling a následné reportovanie finančného zdravia spoločností Definovanie a implementácie playbooks, KPIs a metrík špecifických pre dané odvetvie v rámci portfóliových spoločností. Zodpovednosť za následné biznis reportovanie podľa implementovaných metrík. Implementovanie BI nástrojov v portfóliových spoločnostiach. Mesačné revízie portfóliových spoločností spoločne s ich vedením, príprava mesačných manažérskych reportov pre investičných manažérov. Aktívna identifikácia operatívnych vylepšení v portfóliových firmách. Pomáhanie s novými obchodnými príležitosťami pre portfóliové firmy. Identifikácia add-on akvizícií a tvorba stratégií pre vstup na nové trhy pre portfóliové spoločnosti

Kľúčové zodpovednosti a povinnosti

10% Riadenie dealflow

Analýza prichádzajúcich dealov, vykonávanie internej due diligence, zostavovanie reportov o potenciálnych dealoch a odvetviach. Pôsobenie ako kľúčový kontaktný bod pre žiadosti o informácie od externých poradcov, konzultantov a záujemcov v koordinácii s investičným tímom Sandberg Capital. Príprava finančných modelov a valuácií. Validácia investičných hypotéz cez rešerš. Príprava materiálu pre zasadnutia investičnej komisie, dohliadanie na prípravy pre due diligence stretnutia u potenciálnych investičných cieľov. Definovanie a implementácia osvedčených postupov a pracovných štandardov pre rešerš a due diligence v rámci celej firmy.

Kľúčové zodpovednosti a povinnosti

10% Skríning trhu

Vykonávanie a riadenie internej rešerše o krajinách, odvetviach a individuálnych firmách podľa potrieb investičných manažérov a investičnej stratégie firmy. Tvorba rešerše, analytiky a publikovateľného obsahu, ktorý bude slúžiť na šírenie expertízy a názorov Sandberg Capital v spolupráci s investičným tímom. Udržiavanie aktuálneho zoznamu investičných cieľov v rámci špecifických odvetví a podpora investičného rešerše vo všeobecnosti.

Požadované kvalifikácie

 • Minimálne 2 roky skúsenosti v investičnom bankovníctve, inej investičnej firme alebo konzultačnej firme. Skúsenosti z MBB sú považované za výhodu
 • Silné akademické výsledky z poprednej vzdelávacej inštitúcie
 • Bakalársky diplom vo financiách, účtovníctve, technike, matematike, informatike alebo príbuznom odvetví; 
 • Plynulá Slovenčina, Maďarčina a Angličtina
 • Silné zručnosti v PowerPoint a v Exceli, silné kvantitatívne a modelovacie zručnosti
 • Silné zručnosti v projektovom manažmente
 • Zmysel pre detail, silné organizačné schopnosti; schopnosť recenzovať prácu ostatných a vykonávať krížovú kontrolu vlastnej práce so snahou o vysokú kvalitu a konzistenciu 
 • Vynikajúce analytické schopnosti a písomné a verbálne komunikačné schopnosti
 • Veľká dávka iniciatívy, pozitívna nálada, rozvinutá schopnosť multi-taskovať a priorizovať v rýchlo sa meniacom prostredí
 • Vynikajúce medziľudské schopnosti a preukázaná schopnosť pracovať efektívne v tíme
 • Silná pracovaná etika, túžba kontinuálne sa vzdelávať a učiť novým veciam, čestnosť a bezúhonnosť, silne vyvinutý morálny kompas

Želané kvalifikácie

 • MBA alebo iný titul druhého stupňa v manažmente/financiách z poprednej zahraničnej inštitúcie
 • Schopnosť pôsobiť v manažérskej kapacite a pracovať s rôznymi stranami na rôznych projektoch naraz a v krátkych termínoch
 • Minimálne 2 roky skúseností s operatívou (v rámci nejakej firmy)
 • Preukázaná skúsenosť s manažmentom zmien (change management)
 • Plynulá znalosť iného hlavného Európskeho jazyka

Ideálny kandidát / kandidátka

Od ideálneho kandidáta/kandidátky sa očakáva, že bude schopný/á sa zaintegrovať do a spracovať spoločne so svojim tímom na rozvoji svojich zručností a schopností manažovať portfóliové spoločnosti, identifikovať investičné príležitosti a budovať vzťahy. Bude sa od neho/nej očakávať že v rámci tímu a pod dohľadom bude vyhodnocovať biznis a odvetvia, že bude schopný/á identifikovať atraktívne ekonomické príležitosti, pracovať na vyhodnocovaní potenciálnych dealov a detailne sa oboznámi s tvorením kapitálových štruktúr a pákami na tvorbu hodnoty. Takisto sa bude od neho/nej očakávať, že povedie tím analytikov v oblastiach ako due diligence, interný rešerš a iných. Associate si vybuduje svoje zručnosti v monitorovaní a riadení portfóliových spoločností, štruktúrovaní dealov a vyjednávaní.

Ako ďalej

 • V prvom kroku by sme radi videli aktuálne CV spolu s motivačným listom kandidáta.
 • Kandidátom bude následne poslaná case study, v rámci ktorej bude finálnym výstupom vykonanie finančnej analýzy spoločnosti, pripravenie finančného modelu (plánu) ako podkladu na stanovenie valuácie spoločnosti a celkového investičného odporúčania.
 • Finálny výber kandidátov bude prebiehať na osobnom stretnutí, kde bude kandidátovi prezentovaná aktuálna investičná príležitosť a od kandidáta budeme vyžadovať zhodnotenie príležitosti, stanovenie valuácie a odporúčanie či by Sandberg do investície mal vložiť kapitál našich investorov.
 • Nástup možný ihneď
Odoslať CV a motivačný list

Zo srdca Európy
do celého sveta

Kontaktovať