Ako môže biznisová komunita pomôcť slovenskému školstvu

22. 11. 2021

Ľudia z praxe študentom dajú cenné praktické skúsenosti aj prostredníctvom prednášok, stáží či diskusií.

Zo srdca Európy
do celého sveta

Kontaktovať